O sympoziu - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945


GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Sympozium Mezery v histori

Sympozium je věnované tvorbě německy hovořících výtvarníků, kteří působili na území Čech, Moravy a Slezska do konce druhé světové války. Svým názvem se hlásí ke stejnojmenné výstavě „Mezery v historii, 1890–1938: polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi“, kterou v roce 1994 připravila pro Galerii hl. města Prahy kurátorka Hana Rousová. Sympozium pořádaly v letech 2004 až 2009 Galerie výtvarného umění v Chebu a Festival uprostřed Evropy / Mitte Europa, jeho komisařkou byla dr. Jana Orlíková-Brabcová. Příspěvky prvních pěti ročníků byly v roce 2010 shrnuty do stejnojmenného sborníku. V roce 2012 bylo sympozium obnoveno ve stávající podobě. Střídavě se koná v Chebu a v Liberci, jeho součástí jsou vždy výstavní a publikační projekty, připravované ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.


© GAVU Cheb   © OG Liberec