MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2019

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Pro podzimní termín 21. října 2019 pořádá Technická univerzita v Liberci v návaznosti na řešení grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec uměleckohistorické sympozium, na kterém budou prezentovány výsledky dosavadního výzkumu a příbuzná témata související s tradičním sympoziem Mezery v historii věnovaném německy hovořícím výtvarným umělcům a umělkyním z Čech, Moravy a Slezska.

Příspěvky budou zaměřeny na moderní realistické projevy sledovaného období ve výtvarném umění a architektuře a jejich společenské souvislosti a přesahy. Východiskem pro diskusní příspěvky bude tematika nové věcnosti a především variace realistických projevů v československém prostoru s důrazem na německy hovořící umělce a umělkyně. Příspěvky mohou být zaměřeny jak k dobové teorii a její aktuální reflexi, tak na konkrétní příklady (monografické, skupinové, regionální).

Sympozium probíhá v návaznosti na konání monografické výstavy díla slezského malíře nové věcnosti Paula Gebauera.

 


© GAVU Cheb   © OG Liberec