O sympoziu 2016 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2016

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Termín: středa 29. června od 13.00 do 16.00, čtvrtek 30. června od 9.00 do 12.00.

Doprovodný program: Na sympozium naváží večer 29. června od 17.00 vernisáže dvou výstav: retrospektivy Friedricha Feigla s názvem Oko vidí svět (kurátor Nick Sawicki), a drobnější výstavy v rámci formátu Opus magnum Maxim Kopf, Uhelný revír falknovský, 1929 (kurátor Ivo Habán, NPÚ, ÚOP v Liberci).

Všechny zájemce z řad referentů žádáme o vyjádření předběžného zájmu o účast s rámcovým uvedením tématu na marcelfiser@gmail.com. Přednesené referáty by neměly trvat déle než 20 minut. Referentům budeme hradit ubytování a cestovné. Příspěvky, které dodají po sympoziu ve verzi upravené pro publikování, budou honorovány.

 

 

 

 


© GAVU Cheb   © OG Liberec