O sympoziu - 2014 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2014

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Letošní sympozium se bude konat ve středu 25. června od 13.00 do 16.00 a ve čtvrtek 26. června od 9.00 do 12.00. Je spojeno s vernisáží reprízy výstavy Mladí lvi v kleci (více viz program). V současné době sestavujeme program. Zájemce z řad referentů žádáme o vyjádření předběžného zájmu o účast s rámcovým uvedením tématu na email marcelfiser@gmail.com. Přednesené referáty by neměly trvat déle než 20 minut. Simultánní tlumočení zajištěno. Referentům budeme hradit ubytování a cestovné. Příspěvky, které dodají po sympoziu ve verzi upravené pro publikování, budou honorovány.


© GAVU Cheb   © OG Liberec