O sympoziu 2018 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2018

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Letošní sympozium se bude konat ve středu 27. června od 13.00 do 16.00 a ve čtvrtek 28. června od 9.00 do 12.00 v GAVU Cheb. Je spojeno s vernisáží výstavy Husgo Steinera - Prag Za prahem skutečnosti.


© GAVU Cheb   © OG Liberec