Program - 2015 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945


GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Na cestách / Auf Reisen

 

Program (změna programu vyhrazena) 

čtvrtek 8. 10. 2015

17:30 vernisáž výstavy Na Sibiř! Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí 

 

pátek  9. 10. 2015

9:30 – 10:00 registrace účastníků 

10:00 úvodní slovo 

10:15 Anna Habánová: Roman Dressler v Paříži 

         Michala Frank Barnová: Oskar Just na Islandu

10:45 Bohuslava Chleborádová: Walter Philipp Kietz (1866–1941) 

11:15 Ivo Habán: Zachycení cizích kultur nebo trvalejší vliv? Exotické náměty v tvorbě Oskara Spielmanna,

Josefa Kitzlera a Maxima Kopfa 

         Petr Spielmann: Několik poznámek k pobytu Oskara Spielmanna v Alžíru

12:00 – 13:00 oběd 

13:00 – 14:30 prohlídka výstavou Na Sibiř! 

14:45 Renata Skřebská: Pomníky 1. světové války na severní Moravě a ve Slezsku

15:15 Miloslava Melanová: Uctění památky padlých v Liberci - umělecké představy a zápasy

15:45 Pavla Cenková: Brněnské pomníky z let 1880–1900 jako vizuální symboly identity moravských Němců 

16:15 Robert Janás: Hans Temple – Moravský Pařížan na Dunaji 

16:45 Lena Radauer: Viktor Böhm 

17:15 Zuzana Skořepová: Od Antverp přes Paříž po Řím. Cesty za uměním Bedřicha/Friedricha Feigla a Otakara Kubína v prvních letech jejich umělecké kariéry 

18:00 společenské setkání

 

sobota 10. 10. 2015

9:00 Murray Hall: Nakladatelství Gebr. Stiepel jako podporovatel domácích umělců

9:30 Alena Janatková: Der Werkbund der Deutschen in Böhmen

10:00 Eva Janáčová: Otte Wallish (1903–1977) 

10:30 Filip Suchomel: Fotograf Raimund Stillfried, zakladatel japonské fotografie

11:00 Markéta Hánová: Emil Orlik – Aus Japan 

11:30 Richard Němec: Doma v říši? Sudetoněmecká stavební správa pod vlivem říšských architektů 

12:00 Zakončení konference

13:00 Veřejná komentovaná prohlídka výstavou v němčině s Lenou Radauer

 

Program pdf.


© GAVU Cheb   © OG Liberec